Privacy Verklaring

 

e-workwear, onderdeel van Uniwork B.V., gevestigd aan Wasaweg 4 - 1, 9723 JD Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben uw persoonsgegevens in bezit doordat u afnemer bent van onze producten. U heeft de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die in onze systemen zijn vastgelegd:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website, in correspondentie en telefonisch, of tijdens de uitvoering van opdrachten.
 • Adresgegevens
 • Gegevens over uw bestellingen


Met welk doel wij persoonsgegevens
in onze systemen hebben opgeslagen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, waartoe u ons voorafgaand toestemming heeft gegeven;
 • Verzenden van een automatische mailing ter ere van uw verjaardag;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Wij analyseren uw gedrag op de website van de webshops om daarmee de webshops te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde systemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Anonieme website bezoekgegevens: onbeperkt. Wij maken gebruik van Google Analytics, Google Webmaster Tools en Hotjar Limited en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.

Naar personen herleidbare bezoekgegevens van onze website en gegevens over het lezen van email nieuwsbrieven en het aanklikken van links: maximaal 14 maanden. Hierdoor kunnen wij onze mailings gerichter maken. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.

Persoonlijke correspondentie, offertes, documenten die u ons stuurt, formulieren en belnotities: tot maximaal 10 jaar na ons laatste contact. Dit omdat we graag terugvallen op wat we eerder voor u hebben gedaan.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Door e-workwear wordt gebruik gemaakt van de volgende verwerkers:

 • GLS
 • Trustpilot (naam, ordernummer, e-mailadres: voor online klantbeoordeling);
 • Shappz.com (naam, geboortedatum, e-mailadres, winkelwagen inhoud: voor automatische mailing);
 • Clerk.io voor personalisering productweergave
 • Mollie en Klarna voor betalingen;
 • Google G-Suite

e-workwear zal de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de grenzen van de Europese Economisch Ruimte (EER) (doen) uitvoeren. Indien de verwerking buiten de EER wordt uitgevoerd dan is met de (sub)verwerkers overeengekomen dat de gegevensbescherming voldoet aan de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij plaatsen de minimaal benodigde cookies om de website goed te laten functioneren. Hierbij worden gegevens vastgelegd in bestanden. Indien u zich hierin niet kunt vinden, is het mogelijk de registratie door middel van cookies uit te schakelen. De gebruiksvriendelijkheid van de website kan hierdoor verminderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensopslag in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op het gebruik van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens erg serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »